SUTRA SERCA       

"Jak powinien postępować syn szlachetnej linii,
kiedy zapragnie ćwiczyć się w dyscyplinie Doskonałości Mądrości ?"
Szlachetny Awalokiteśwara odparł szlachetnemu Siariputrze:
"Kiedy tylko syn lub córka szlachetnej linii zapragnie ćwiczyć się
w głębokiej dyscyplinie Doskonałości Mądrości,
powinni oni rozważać rzeczy w następujący sposób:
Po pierwsze, on lub ona powinni jasno i dokładnie zrozumieć,
iż wewnętrzną naturą pięciu skandh jest Pustka.
Forma jest Pustką, ale Pustka jest formą.
Pustka nie jest inna niż formy,
a formy nie są inne niż Pustka .
Podobnie: wrażenia, zdolności rozróżniające,
elementy kształtujące i świadomość są również puste.
Wszystkie zjawiska Siariputro są również Pustką.
Nie posiadają określonych charakterystyk,
są niewytworzone, nie zanikają,
są nieskalane, chociaż nie są oddzielone od skalań,
nie zmniejszają się, ani nie powiększają.
Siariputro, w Pustce nie istnieją
kształty, wrażenia, zdolności rozróżniające,
elementy kształtujące, świadomość.
W Pustce nie ma
oczu, uszu, nosa, języka, ciała, umysłu.
Nie ma form wizualnych, dźwięków, zapachów, smaków, namacalnych wrażeń.
Nie ma obiektów mentalnych, innych zjawisk ani także świadomości.
Nie ma niewiedzy, ani jej kresu,
Starzenia się i śmierci, ani nie ma ich kresu.
Nie ma cierpienia, przyczyny cierpienia, ustania cierpienia.
Nie ma Drogi, mądrości, osiągnięcia ani też braku osiągnięcia.
Dlatego też, Siariputro,
Ponieważ Bodhisattwowie nie mają nic do osiągania,
polegają na przebywaniu w Doskonałości Mądrości.
Kiedy w Umyśle nie ma przeszkód, żadnych przeszkód,
żaden lęk nie istnieje.
Całkowicie poza złudnymi myślami. To jest Nirwana.
Wszyscy Buddowie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
polegali, polegają i będą polegać na Doskonałości Mądrości.
Tym samym stawali się, stają się i będą się stawać
niezrównanymi, doskonale i całkowicie
przebudzonymi Buddami . . . "